KADENCJA 2014 - 2017

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga - prezes
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa (Gdańsk) - wiceprezes
Dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (Łódź) - wiceprezes
Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Warszawa) - wiceprezes
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów) - wiceprezes
Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska (Rzeszów) – sekretarz
Dr Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – skarbnik

Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa) – członek
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska (Rzeszów) – członek
Dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska (Poznań) – członek
Prof. dr hab. Jan Pomorski (Lublin) – członek
Dr Ewa Solska (Lublin) – członek
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki(Łódź) – członek
Prof. dr hab. Witalij Telwak (Drohobycz) – członek
Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (Poznań) – członek


26 września 2018 r, 19:00 - 20:00, Drohobycz
Zebranie Towarzystwa Historiograficznego

27 - 28 września 2018 r, Drohobycz konferencja naukowa
Wspólne dziedzictwo.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.
WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-359 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: tow.hist.ur.edu.pl