KONTAKT


Zarząd Główny Towarzystwa Historiograficznego
Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

tel. 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl

KRS: 0000402773
REGON: 180789019
NIP: 8133670152

Numer rachunku bankowego:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Odział w Rzeszowie 40 8642 1126 2012 1136 5918 0001


26 września 2018 r, 19:00 - 20:00, Drohobycz
Zebranie Towarzystwa Historiograficznego

27 - 28 września 2018 r, Drohobycz konferencja naukowa
Wspólne dziedzictwo.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.
WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-359 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: tow.hist.ur.edu.pl