Koła Towarzystwa Historiograficznego


Koło Towarzystwa Historiograficznego:
- w Gdańsku: przewodnicząca : dr Magdalena Nowak
- w Lublinie: przewodnicząca: dr Ewa Solska
- w Łodzi: przewodnicząca: dr hab., prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
- w Rzeszowie: przewodnicząca: dr hab., prof. UR Mariola Hoszowska
- w Warszawie: przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Błachowska
- Ukraiński Zespół Koła TH w Rzeszowie: koordynator: prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak


Regulamin Kół Towarzystwa Historiograficznego - do pobrania


26 września 2018 r, 19:00 - 20:00, Drohobycz
Zebranie Towarzystwa Historiograficznego

27 - 28 września 2018 r, Drohobycz konferencja naukowa
Wspólne dziedzictwo.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.
WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-359 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: tow.hist.ur.edu.pl