KADENCJA 2012 - 2014

Prof. dr hab. Jerzy Maternicki - prezes
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki(Łódź) - wiceprezes
Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (Poznań) - wiceprezes
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów) - wiceprezes
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga – sekretarz
Dr Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – skarbnik

Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa) – członek
Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – członek
Dr Magdalena Nowak – członek
Dr hab. prof. UMC-S Andrzej Stępnik – członek
Prof. dr hab. Witalij Telwak (Drohobycz) – członek


Komisja Rewizyjna Towarzystwa Historiograficznego
Przewodniczący
Dr hab. prof. UW Stefan Ciara
Członkowie
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska (Rzeszów)


26 września 2018 r, 19:00 - 20:00, Drohobycz
Zebranie Towarzystwa Historiograficznego

27 - 28 września 2018 r, Drohobycz konferencja naukowa
Wspólne dziedzictwo.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.
WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-359 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: tow.hist.ur.edu.pl