AKTUALNOŚCI


W imieniu organizatorów Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego zapraszamy na wykład dra Wojciecha Łyska (ISP PAN)
pt. Biografia intelektualna Stanisława Swianiewicza (1899-1997): badacz i świadek totalitaryzmów,
który odbędzie się 4 maja 2021 r. o godz. 17.00 na platformie Teams:

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

     ----------------------------------

W imieniu organizatorów Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego zapraszamy na wykład prof. Natalii Aleksiun z Touro College w Nowym Jorku
pt. O pisaniu historii Żydów przed Zagładą.
Odbędzie się on 13.04.2021 o godz. 17.00 na platformie MS Teams:

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

     ----------------------------------

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„Historiografia II Rzeczypospolitej i jej miejsce w dziejach polskiej nauki historycznej”,
która odbędzie się w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM
w Rzeszowie 24 września 2021 r.

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących historiografii polskiej w latach 1918-1939. Zamierzamy uwzględnić m.in. następujące problemy:
• - warunki rozwoju polskiej historiografii i jej zaplecze instytucjonalne;
• - związki polskiej historiografii z przemianami dokonującymi się w europejskiej nauce historycznej;
• - poglądy i postawy metodologiczne ówczesnych historyków oraz ich zapatrywania na przeszłość narodową;
• - rozwój poszczególnych środowisk historycznych;
• - najważniejsze osiągnięcia twórcze w poszczególnych subdyscyplinach historycznych;
• - udział kobiet w życiu naukowym;
• - historiografia mniejszości narodowych (żydowska, litewska, ukraińska, niemiecka i inne);
• - zaangażowanie historyków w życie polityczne;
• - związki historiografii z innymi naukami, a także jej miejsce i rola w nauce polskiej, kulturze i życiu społecznym;
• - wpływ historiografii II Rzeczypospolitej na badania historyczne prowadzone po II wojnie światowej (kontynuacje i dyskontynuacje).

Prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia uczestnika i jej zwrot do 18 czerwca 2021 roku na adres wiktorps@wp.pl
W dniu konferencji w godzinach popołudniowych odbędzie się Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Godzina spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

karta zgłoszenia

     ----------------------------------

Koło Towarzystwa Historiograficznego w Gdańsku zaprasza na wykład dr hab. Jolanty Kolbuszewskiej, prof. UŁ Kobiety w drodze na naukowy Olimp…Akademicki awans polskich historyczek od schyłku XIX wieku po rok 1989), który odbędzie się 29.03.2021 (poniedziałek) o godz. 15.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Prelekcja zostanie wygłoszona w języku polskim, pytania będzie można zadawać również w innych językach (np. angielskim lub ukraińskim). The lecture is going to be delivered in Polish, questions can also be asked in other languages (e.g. English or Ukrainian)!!!

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 28 marca 2021 r. włącznie poprzez wypełnienie załączonego pod poniższym linkiem formularza (proszę kliknąć na link poniżej). To register, please enter this link (please click the link below) and complete the form till March 28th 2021 midnight:

formularz zgłoszeniowy

     ----------------------------------

W imieniu kierownika Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego - prof. Rafała Stobieckiego - serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywać się będą w formule zdalnej .

Równolegle otwieramy zapisy referentów na nasze kolejne spotkania w pierwszym półroczu 2021 r. Chętnych prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień wpisujących się w szeroko rozumianą tematykę biograficzną do końca października roku bieżącego na adres: andrzej.czy@gmail.com

Organizacja Interdyscyplinarnego Seminarium Biograficznego była możliwa dzięki wsparciu UMŁ.

     ----------------------------------


Interdyscyplinarne Seminarium Biograficzne - spotkania online:

4 V 2021 r. – dr Wojciech Łysek (ISP PAN) - Stanisław Swianiewicz (1899-1997) – biografia intelektualna

8 VI 2021 r. – dr hab. Jolanta Kolbuszewska (UŁ) – Łódzkie historyczki – próba portretu

WŁADZE
KADENCJA 2012-2014
KADENCJA 2014-2017
Prezydium
Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna
Towarzystwo Historiograficzne
al. Tadeusza Rejtana 16c
35-359 Rzeszów
tel: 694669158
e-mail: jpisulinska@wp.pl
www: tow.hist.ur.edu.pl